PRODUSUL NU ESTE DISPONIBIL!!! Credit fără gaj Credit cu gaj Leasing financiar de la pînă la de la pînă la Suma creditului Prețul bunului Prima rată Valoarea finanțată Graficul de plăți Perioada (luni) Termen Client repetat
Noi apreciem responsabilitatea. De aceea, clienților fideli, care au creat o istorie de credit pozitivă , se bucură de condiții și mai favorabile.
Suma spre plată: Valoarea de răscumpărare: Durata creditului: Termen: Rata lunară: DAE: Rata de leasing: Rata dobînzii: Rata dobînzii: Completați chestionarul on-line
* Calculul realizat prin intermediul calculatorului online este unul estimativ și nu reprezintă un angajament în vederea încheierii unei tranzacții

Cum obții un credit cu gaj

Compania noastră vă oferă credite cu gaj imobil sau mobil,în baza pașaportului (buletin de identitate) și a unor documente care să confirme că aveți venituri lunare stabile (ex: certificat de salariu, facturile transferurilor bănești etc.)

Suma împrumutului nu poate  fi mai mare decît, 50 % din prețul evaluat a gajului ,care va fi transferat pe contul dvs. Bancar, în numerar, în oficiul companiei în ziua semnării contractului de împrumut/fidejusor,contractului de gaj, autentificat de notar și înregistrat.

 

Ai de trecut 5 pași simpli pentru a obține banii:

1.Completează formularul on-line, telefonează-ne, sau vizitează-ne pentru a perfecta cererea de credit.

2.Rămîi în așteptarea deciziei de acordare a creditului.

3.Vizitează-ne la oficiu pentru a fi  semnate și autentificate  actele necesare de către notar,cu pașaportul (buletin de identitate) și documentele pe gaj solicitate de către Expertul creditar.

 4.Înrejistrați contractual de gaj în ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru» îdependență de gaj.

 5.Vizitează oficiul nostru, banca pentru a ridica banii.

 

Etapele obținerii și restituirii creditului:

1. Aplici on-line în doar 10 minute

Simplu și comod.

 • Selectezi tipul de credit dorit
 • Accesezi opțiunea «Cerere online».
 • Completezi formularul cu informațiile obligatorii solicitate.
 • Dacă ești un client nou, atașezi la Cererea de creditare sau trimiți prin E-mail / Fax o copie a pașaportului (buletin de identitate). În funcție de situație, putem solicita un extras de cont bancar pe ultima lună şi/sau alte documente care pot dovedi solvabilitatea clientului.
 • Dacă întimpini dificultăți în completarea cererii on-line, indică numărul de telefon, accesând "Cerere la telefon", și Expertul nostru contactează la ora indicată.
2. Primeşti rapid aprobarea

Noi procesăm cererile de credit imediat ce le primim.

Aprobarea pentru un credit nou poate dura între 20 minute şi câteva ore. Dacă cererea de credit a parvenit după ora 17:00 sau într-o zi nelucrătoare, ea va fi procesată abia în dimineața următoarei zile lucrătoare.

Condiţiile generale pe care clientul nostru trebuie să le îndeplinească sunt:

PERSOANA FIZICĂ – să fie cetățean al Republicii Moldova având:

 • să fie asigurat cu un venit stabil lunar confirmat documentar;
 • vârstă cuprinsă între 19 și 62 ani;
 • să fie asigurat cu un venit lunar suficient;
 • fără litigii, procese civile, penale.
 • suma dorită nu este mai mare decît 50% de la prețul gajului.

         PERSOANELE JURIDICE - înregistrate la Camera Înregistrării de Stat R.Moldova:

 • Bilanțul contabil (raportul financiar pentru ultima perioadă a anului privind activitatea companiei(anexa N2,N4):
 • Rulajul general pe conturile contabile ale întreprinderii.(raport 5C)
 • Contracte de locațiune/de prestare a serviciilor/cu furnizorii/cumpărătorii.
 • fără litigii, procese civile, penale
 • suma dorită nu este mai mare decît 50% de la prețul gajului
3. Vizitează-ne la oficiu pentru a semna actele necesare

Imediat ce am aprobat cererea de împrumut (credit), te contactăm pentru a programa data/ora vizitei, cu scopul semnării documentelor la sediul companiei noastre.

În cazul în care documentele referitoare la acordarea creditului vor fi semnate până la ora 17:00, transferul mijloacelor bănești la contul tău, în numerar, în oficiul companiei se va face în aceeași zi. Pentru a reduce intervalul de timp în care se efectuează analiza Cererii de eliberare a creditului, îți recomandăm să expediezi prealabil copiile documentelor solicitate de către Expertul Creditar la adresa noastra de e-mail: premierleasing@mail.ru

4. Banii sunt transferaţi în contul tău bancar

După semnarea,autentificarea și înrejistrarea, documentelor aferente acordării creditului, în aceeași zi se va ordona transferul banilor în contul tău bancar, în numerar, în oficiul companiei, cu adresa mun. Chişinău, str. Al.Mateevici 54, unde este necesar să vă apropiați până la ora 17:00

5. Restituirea banilor

Conform contractului de credit se stabilește graficul de plată, astfel ca într-o luna (30/31 zile) de la semnarea contractului să fie achitată prima rată lunară, ulterior achitarea are loc în același ritm, pînă la rambursarea integrală a creditului.

Restituirea creditului sau plata conform graficului poate avea loc:

 • prin transfer de la contul curent al debitorului (comisionul depinde de cerințele fiecărei bănci) la contul bancar al Împrumutătorului indicat în contractul de împrumut (credit).
 • prin efectuarea plăților în numerar direct în oficiul companiei, cu adresa mun. Chişinău, str. Al.Mateevici 54.

 

Data de plată va fi considerată data când sumele respective au ajuns în contul bancar al Împrumutătorului.

Condiţiile de Leasing Financiar

Compania noastră vă oferă servicii de  leasing financiar, pentru procurarea bunurilor imobile,mobile,utilagelor și a tehnicii agricole ..,în baza pașaportului (buletin de identitate) și a unor documente care să confirme că aveți venituri lunare stabile (ex: certificat de salariu, facturile transferurilor bănești etc.)

Suma finanțată  nu poate  fi mai mare decît, 70 % -75% din prețul bunului procurat ,care va fi transferat  pe contul vînzătorului, în numerar, în oficiul companiei în ziua semnării contractului de vînzare-cumpărare.

 

Ai de trecut 5 pași simpli pentru procurarea bunului dorit:

1.Completează formularul on-line, telefonează-ne, sau vizitează-ne pentru a perfecta cererea de leasing.

2.Rămîi în așteptarea deciziei de acordare a leasingului.

3.Vizitează-ne împreună cu vînzătorul la oficiu, pentru a fi  semnat contractual de vînzare-cumpărare și altor acte necesare,cu pașaportul (buletin de identitate) și documentelor de proprietate  a bunului (imobil,mobil) solicitate de către Expert.

 4. Înmatriculăm/Înrejistrăm obiectul de leasing de pe vînzător pe compania de leasing  în ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru» îndependență de bunul procurat, cu achitarea de către compania de leasing a 100 % din valoarea bunului, prin transfer  pe contul vînzătorului, în numerar, în oficiul companiei .

 5.Închierea Contractului de Leasing financiar conform Legei cu privire la leasing Nr 59-XVI din 28.04.2005.R.Moldova.

 

Etapele procurării și achitării leasingului:

1. Aplici on-line în doar 10 minute

Simplu și comod.

 • Selectezi suma finanțată (nu mai mare decît 70%-75%) și termenul de achitare a plăților de leasing.
 • Dacă suma plăților de leasing lunare sunt accesibile, Accesezi opțiunea «Cerere online».
 • Completezi formularul cu informațiile obligatorii solicitate (inclusive despre bunul procurat).
 • Dacă ești un client nou, atașezi la Cererea de leasing sau trimiți prin E-mail / Fax o copie a pașaportului (buletin de identitate),documente de propietate a bunului procurat (imobil,mobil) a vînzătorului. În funcție de situație, putem solicita un extras de cont bancar pe ultima lună şi/sau alte documente care pot dovedi solvabilitatea clientului.
 • Dacă întimpini dificultăți în completarea cererii on-line, indică numărul de telefon, accesând "Cerere la telefon", și Expertul nostru contactează la ora indicată.

 

2. Primeşti rapid aprobarea

Noi procesăm cererile de leasing imediat ce le primim.

Aprobarea pentru leasing câteva ore. Dacă cererea de leasing a parvenit după ora 17:00 sau într-o zi nelucrătoare, ea va fi procesată abia în dimineața următoarei zile lucrătoare.

Condiţiile generale pe care clientul nostru trebuie să le îndeplinească sunt:

PERSOANA FIZICĂ – să fie cetățean al Republicii Moldova având:

 • să fie asigurat cu un venit stabil lunar confirmat documentar;
 • vârstă cuprinsă între 19 și 62 ani;
 • să fie asigurat cu un venit lunar suficient;
 • fără litigii, procese civile, penale.
 • despune de prima rată 25%-30% de la prețul bunului procurat

PERSOANELE JURIDICE - înregistrate la Camera Înregistrării de Stat R.Moldova:

 • Bilanțul contabil (raportul financiar pentru ultima perioadă a anului privind activitatea companiei(anexa N2,N4):
 • Rulajul general pe conturile contabile ale întreprinderii.(raport 5C)
 • Contracte de locațiune/de prestare a serviciilor/cu furnizorii/cumpărătorii.
 • fără litigii, procese civile, penale
 • despune de prima rată 25%-30% de la prețul bunului procurat

 

3. Vizitează-ne la oficiu pentru a semna actele necesare

Imediat ce am aprobat cererea de leasing, te contactăm pentru a programa data/ora vizitei, cu scopul semnării documentelor la sediul companiei noastre.

Pentru a reduce intervalul de timp în care se efectuează analiza Cererii de leasing, îți recomandăm să expediezi prealabil copiile documentelor solicitate de către Expert la adresa noastra de e-mail: premierleasing@mail.ru

4. Banii sunt transferaţi pe contul bancar a vînzătorului

După semnarea, și înrejistrarea, contractului de vînzare-cumpărare, în aceeași zi se va ordona transferul banilor în contul vînzătorului, în numerar, în oficiul companiei, cu adresa mun. Chişinău, str. Al.Mateevici 54, unde este necesar să vă apropiați până la ora 17:00.

5. Rambursarea plăților de leasing

Conform contractului de leasing se stabilește graficul de plată, astfel ca într-o luna (30/31 zile) de la semnarea contractului să fie achitată prima rată de leasing, ulterior achitarea are loc în același ritm, pînă la răscumpărarea integrală a obiectului de leasing.După inchierea contractului de leasing financiar și achitarea tuturor plăților de leasing,obiectul de leasing trece în proprietatea Locatarului.  

Rambursarea plăților de leasing conform graficului poate avea loc:

 • prin transfer de la contul curent al Locatarului (comisionul depinde de cerințele fiecărei bănci) la contul bancar al Locatorului indicat în contractul de leasing financiar.
 • prin efectuarea plăților în numerar direct în oficiul companiei, cu adresa mun. Chişinău, str. Al.Mateevici 54.
 • prin aplicația Web-Banking "BC “Moldindconbank” SA

 

Data de plată va fi considerată data când sumele respective au ajuns în contul bancar,ori în  numerar în casa companiei  Locatorului.