Calculator de împrumut
Credit fără gaj Credit cu gaj Leasing financiar Suma creditului Suma finanțată Perioada (luni) Perioada de leasing Client repetat
Noi bine venim responsabilitatea. De aceea, clienților fideli, care au creat o istorie de credit pozitivă , se bucură de condiții și mai favorabile.
Suma spre plată: Suma de rambursare: Durata creditului: Perioada de leasing: Rata lunară: Plata leasing: Rata dobînzii: Procentul leasing: Completați chestionarul on-line
* Calculul efectuat prin intermediul unui calculator de împrumut este aproximativă și nu își asumă obligații contractuale.

Credit «fără gaj»

Credit «cu gaj»

Leasing financiar

 • Persoană fizică
 • Persoană juridică

Credit «fără gaj»

 1. Suma creditului: 1000 - 30000 MDL.
 2. Termenul de creditare: 3-36 luni.
 3. Scopul creditului: de consum pentru persoane fizice.
 4. Modul de eliberare a creditului: prin transfer la contul bancar al împrumutatului, în numerar, în oficiul companiei, în ziua semnării contractului de împrumut (credit).
 5. Modul de achitare a creditului: în tranşe lunare egale (dobânda se calculează în raport cu soldul rămas al creditului).
 6. Garanții: venit lunar stabil confirmat documentar, fidejusori, bun imobil, alte garanții după necesitate, la solicitarea creditorului.
 7. Comision unic pentru examinarea documentelor: 5% din suma creditului, dar nu mai puțin de 100 MDL (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către împrumutat înaintea eliberării creditului.
 8. Rata dobânzii: 6-19% lunar la soldul rămas al creditului, în funcţie de istoria creditară, suma și termenul de acordare a creditului. Valoarea exactă a dobânzii va fi indicată în cererea pentru acordarea creditului.
 9. Cerinţe obligatorii pentru împrumutat și/sau fidejusor – să fie cetăţeni ai Republicii Moldova având:
  • venit lunar stabil: necesar să depășească cheltuielile lunare, dar de minim 1 650 MDL;
  • surse de venit: salariu, transferuri bănești, pensie, chirie, agricultură, dividende, profit etc. (să prezinte documente confirmative a veniturilor lunare stabile);
  • vârstă: 19-62 ani;
  • vechime la actualul domiciliu: peste 6 luni;
  • vechime în muncă la actualul angajator: mai mare de 18 luni.
 10. Documente necesare pentru obţinerea creditului:
  • сerere pentru acordarea creditului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal;
  • originalul buletinului de identitate (prezentarea fișei de însoțire este obligatorie pentru buletinele de identitate de tip vechi- seria A);
  • documentul care confirmă venitul lunar stabil sau adeverința de salariu conform modelului.
 11. Documente suplimentare care facilitează decizia comitetului creditar:
  • scrisoare de recomandare;
  • copia carnetului  de muncă;
  • extrasul din cont (cont salarial, de depozit), ș.a.

În scopul evaluării posibilității acordării creditului, compania de microfinanțare poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de credit va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ. 

Credit «cu gaj» Suma creditului: 1 000 – 50 000 Euro.

 1. Termenul de creditare: 3 – 36 luni.
 2. Scopul creditului: pentru necesități comerciale
 3. Modul de eliberare a creditului: prin transfer la contul bancar al împrumutatului, , în numerar, în oficiul companiei, în ziua în care acesta va prezenta documente care confirmă înregistrarea ipotecii,contractului de gaj:
  • cerere de înregistrare și bonul de plată la ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru ; contract de ipotecă,gaj, autentificat notarial și înregistrat la ÎS «Cadastru» ori      ÎS CRIS «Registru ;
  • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru.
 4. Modul de achitare a creditului: în tranşe lunare egale.
 5. Comision unic pentru examinarea documentelor: 2% din suma creditului (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către împrumutat înaintea eliberării împrumutului.
 6. Rata dobânzii: 10-12 % annual.
 7. Cerințe obligatorii pentru împrumutat:

PERSOANA FIZICĂ – să fie cetățean al Republicii Moldova având:

 • venit lunar stabil mai mare decât suma tranșei lunare;
 • surse de venit: salariu, pensie, chirie etc. (să prezinte documente confirmative);
 • vârstă: 19-62 ani;
 • vechime în muncă la actualul angajator: mai mare de 18 luni.

PERSOANELE  FIZICE - сerere pentru acordarea împrumutului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal:

 • consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal;
 • originalul buletinului de identitate (prezentarea fișei de însoțire este obligatorie pentru buletinele de identitate de tip vechi- seria A);
 • documentul care confirmă venitul lunar stabil sau adeverința de salariu conform modelului;
 • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru»;
 • document care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil,mobil,
 • extras de la Serviciul Fiscal de Stat;
 • evaluarea bunului imobil;
 • acordul coproprietarilor pentru ipotecarea bunului imobil (sau contract de fidejusiune),ori contract de gaj pentru autoturisme.

Documente suplimentare care facilitează decizia comitetului creditar:

 • scrisoare de recomandare;
 • copia carnetului de muncă;
 • extras din cont (cont salarial, de depozit), ș.a. 

În scopul evaluării posibilității acordării creditului, compania de microfinanțare poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de credit va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ. 

Credit «cu gaj» Suma creditului: 1 000 – 50 000 Euro.

 1. Termenul de creditare: 3 – 36 luni.
 2. Scopul creditului: pentru necesități comerciale
 3. Modul de eliberare a creditului: prin transfer la contul bancar al împrumutatului, , în numerar, în oficiul companiei, în ziua în care acesta va prezenta documente care confirmă înregistrarea ipotecii,contractului de gaj:
  • cerere de înregistrare și bonul de plată la ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru ; contract de ipotecă,gaj, autentificat notarial și înregistrat la ÎS «Cadastru» ori      ÎS CRIS «Registru ;
  • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru.
 4. Modul de achitare a creditului: în tranşe lunare egale.
 5. Comision unic pentru examinarea documentelor: 2% din suma creditului (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către împrumutat înaintea eliberării împrumutului.
 6. Rata dobânzii: 10-12 % annual.
 7. Cerințe obligatorii pentru împrumutat:

            PERSOANELE JURIDICE - înregistrate la Camera Înregistrării de Stat R.Moldova:

 • Bilanțul contabil (raportul financiar pentru ultima perioadă a anului privind activitatea companiei(anexa N2,N4):
 • Rulajul general pe conturile contabile ale întreprinderii.(raport 5C)
 • Contracte de locațiune/de prestare a serviciilor/cu furnizorii/cumpărătorii.

PERSOANELE JURIDICE - сerere pentru acordarea împrumutului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal:

 • consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal;
 • originalul certificatului de înregistrare;
 • exstrasul din Registru de Stat al persoanelor juridice,
 • process-verbal a fondatorilor
 • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru»;
 • document care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil,mobil,
 • extras de la Serviciul Fiscal de Stat;
 • evaluarea bunului imobil;
 • acordul coproprietarilor pentru ipotecarea bunului imobil (sau contract de fidejusiune),ori contract de gaj pentru autoturisme.

În scopul evaluării posibilității acordării creditului, compania de microfinanțare poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de credit va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ. 

Leasing Financiar. (Lease-back),

1. Obiectul de leasing poate fi:

 • Bunuri mobile (autoturisme rulate pînă la 10 ani);
 • Bunuri imobile;
 • Utilaje și tehnica agricolă ș.a. 

2. Modul de procurare a unui bun prin leasing:

 • Alegerea independentă a bunului și a furnizorului;
 • Aportul personal 25-30% din valoare bunului
 • Asigurarea bunului
 • Termenul contractului de leasing 12 - 36 luni
 • Rata dobânzii: 10-12 % annual.
 • Plata pentru bunul procurat: prin transfer la contul bancar al vînzătorului , în numerar în oficiul companiei, în ziua semnării contractului de vînzare – cumpărare.

3. Modul de achitare a plăților de leasing: în tranşe lunare egale.

4. Comision unic pentru examinarea documentelor: 2% din prețul bunului (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către Locatar la semnarea contractului de leasing.

5. Cerințe obligatorii pentru Locatar:

PERSOANA FIZICĂ – să fie cetățean al Republicii Moldova având:

6. Documente necesare pentru Locatar:

PERSOANELE  FIZICE - сerere pentru procurarea bunului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal:

 • consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal;
 • originalul buletinului de identitate (prezentarea fișei de însoțire este obligatorie pentru buletinele de identitate de tip vechi- seria A);
 • documentul care confirmă venitul lunar stabil sau adeverința de salariu conform modelului;
 • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru»;
 • document care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil,mobil,
 • extras de la Serviciul Fiscal de Stat;
 • evaluarea bunului imobil; 
 • venit lunar stabil mai mare decât suma tranșei lunare;
 • surse de venit: salariu, pensie, chirie etc. (să prezinte documente confirmative);
 • vârstă: 19-62 ani;
 • vechime în muncă la actualul angajator: mai mare de 18 luni. 

7.   Documente suplimentare care facilitează decizia comitetului:

 1. scrisoare de recomandare;
 2. copia carnetului de muncă;
 3. extras din cont (cont salarial, de depozit), ș.a.

În scopul evaluării posibilității acordării unui contract de leasing, compania poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de leasing va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ.

Condițiile de leasing pot fi supuse unor schimbări. Linia produselor de leasing este revizuită regulat de către specialiștii noștri. 

 

Leasing Financiar. (Lease-back),

1. Obiectul de leasing poate fi:

 • Bunuri mobile (autoturisme rulate pînă la 10 ani);
 • Bunuri imobile;
 • Utilaje și tehnica agricolă ș.a.

2. Modul de procurare a unui bun prin leasing:

 • Alegerea independentă a bunului și a furnizorului;
 • Aportul personal 25-30% din valoare bunului
 • Asigurarea bunului
 • Termenul contractului de leasing 12 - 36 luni
 • Rata dobânzii: 10-12 % annual.
 • Plata pentru bunul procurat: prin transfer la contul bancar al vînzătorului , în numerar în oficiul companiei, în ziua semnării contractului de vînzare – cumpărare.

3. Modul de achitare a plăților de leasing: în tranşe lunare egale.

4. Comision unic pentru examinarea documentelor: 2% din prețul bunului (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către Locatar la semnarea contractului de leasing.

5. Cerințe obligatorii pentru Locatar:

            PERSOANELE JURIDICE - înregistrate la Camera Înregistrării de Stat R.Moldova:

 • Bilanțul contabil (raportul financiar pentru ultima perioadă a anului privind activitatea companiei(anexa N2,N4):
 • Rulajul general pe conturile contabile ale întreprinderii.(raport 5C)
 • Contracte de locațiune/de prestare a serviciilor/cu furnizorii/cumpărătorii.

6. Documente necesare pentru Locatar:

               PERSOANELE JURIDICE - сerere pentru procurarea bunului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal:

 • consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal;
 • originalul certificatului de înregistrare;
 • exstrasul din Registru de Stat al persoanelor juridice,
 • process-verbal a fondatorilor
 • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru»;
 • document care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil,mobil,
 • extras de la Serviciul Fiscal de Stat;
 • evaluarea bunului imobil; 

În scopul evaluării posibilității acordării unui contract de leasing, compania poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de leasing va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ.

Condițiile de leasing pot fi supuse unor schimbări. Linia produselor de leasing este revizuită regulat de către specialiștii noștri.