Credit fără gaj Credit cu gaj Leasing financiar Suma creditului Valoarea finanțată Perioada (luni) Termen Client repetat
Noi apreciem responsabilitatea. De aceea, clienților fideli, care au creat o istorie de credit pozitivă , se bucură de condiții și mai favorabile.
Suma spre plată: Valoarea de răscumpărare: Durata creditului: Termen: Rata lunară: Rata de leasing: Rata dobînzii: Rata dobînzii: Completați chestionarul on-line
* Calculul realizat prin intermediul calculatorului online este unul estimativ și nu reprezintă un angajament în vederea încheierii unei tranzacții

Credit «fără gaj»

Credit «cu gaj»

Leasing financiar

 • Persoană fizică
 • Persoană juridică

Credit «fără gaj»

 1. Suma creditului: 1000 - 30000 MDL.
 2. Termenul de creditare: 3-36 luni.
 3. Scopul creditului: de consum pentru persoane fizice.
 4. Modul de eliberare a creditului: prin transfer la contul bancar al împrumutatului, în numerar, în oficiul companiei, în ziua semnării contractului de împrumut (credit).
 5. Modul de achitare a creditului: în tranşe lunare egale (dobânda se calculează în raport cu soldul rămas al creditului).
 6. Garanții: venit lunar stabil confirmat documentar, fidejusori, bun imobil, alte garanții după necesitate, la solicitarea creditorului.
 7. Comision unic pentru examinarea documentelor: 5% din suma creditului, dar nu mai puțin de 100 MDL (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către împrumutat înaintea eliberării creditului.
 8. Rata dobânzii: 5% (DAE 40%) lunar la soldul rămas al creditului, în funcţie de istoria creditară, suma și termenul de acordare a creditului. Valoarea exactă a dobânzii va fi indicată în cererea pentru acordarea creditului.
 9. Cerinţe obligatorii pentru împrumutat și/sau fidejusor – să fie cetăţeni ai Republicii Moldova având:
  • venit lunar stabil: necesar să depășească cheltuielile lunare, dar de minim 1 650 MDL;
  • surse de venit: salariu, transferuri bănești, pensie, chirie, agricultură, dividende, profit etc. (să prezinte documente confirmative a veniturilor lunare stabile);
  • vârstă: 19-62 ani;
  • vechime la actualul domiciliu: peste 6 luni;
  • vechime în muncă la actualul angajator: mai mare de 18 luni.
 10. Documente necesare pentru obţinerea creditului:
  • сerere pentru acordarea creditului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal;
  • originalul buletinului de identitate (prezentarea fișei de însoțire este obligatorie pentru buletinele de identitate de tip vechi- seria A);
  • documentul care confirmă venitul lunar stabil sau adeverința de salariu conform modelului.
 11. Documente suplimentare care facilitează decizia comitetului creditar:
  • scrisoare de recomandare;
  • copia carnetului  de muncă;
  • extrasul din cont (cont salarial, de depozit), ș.a.

În scopul evaluării posibilității acordării creditului, compania de microfinanțare poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de credit va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ. 

Credit «cu gaj» Suma creditului: 1 000 – 50 000 Euro.

 1. Termenul de creditare: 3 – 60 luni.
 2. Scopul creditului: pentru necesități comerciale
 3. Modul de eliberare a creditului: prin transfer la contul bancar al împrumutatului, , în numerar, în oficiul companiei, în ziua în care acesta va prezenta documente care confirmă înregistrarea ipotecii,contractului de gaj:
  • cerere de înregistrare și bonul de plată la ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru ; contract de ipotecă,gaj, autentificat notarial și înregistrat la ÎS «Cadastru» ori      ÎS CRIS «Registru ;
  • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru.
 4. Modul de achitare a creditului: în tranşe lunare egale.
 5. Comision unic pentru examinarea documentelor: 2% din suma creditului (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către împrumutat înaintea eliberării împrumutului.
 6. Rata dobânzii: 10% (DAE 14%) annual.
 7. Cerințe obligatorii pentru împrumutat:

PERSOANA FIZICĂ – să fie cetățean al Republicii Moldova având:

 • venit lunar stabil mai mare decât suma tranșei lunare;
 • surse de venit: salariu, pensie, chirie etc. (să prezinte documente confirmative);
 • vârstă: 19-62 ani;
 • vechime în muncă la actualul angajator: mai mare de 18 luni.

PERSOANELE  FIZICE - сerere pentru acordarea împrumutului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal:

 • consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal;
 • originalul buletinului de identitate (prezentarea fișei de însoțire este obligatorie pentru buletinele de identitate de tip vechi- seria A);
 • documentul care confirmă venitul lunar stabil sau adeverința de salariu conform modelului;
 • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru»;
 • document care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil,mobil,
 • extras de la Serviciul Fiscal de Stat;
 • evaluarea bunului imobil;
 • acordul coproprietarilor pentru ipotecarea bunului imobil (sau contract de fidejusiune),ori contract de gaj pentru autoturisme.

Documente suplimentare care facilitează decizia comitetului creditar:

 • scrisoare de recomandare;
 • copia carnetului de muncă;
 • extras din cont (cont salarial, de depozit), ș.a. 

În scopul evaluării posibilității acordării creditului, compania de microfinanțare poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de credit va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ. 

Credit «cu gaj» Suma creditului: 1 000 – 50 000 Euro.

 1. Termenul de creditare: 3 – 60 luni.
 2. Scopul creditului: pentru necesități comerciale
 3. Modul de eliberare a creditului: prin transfer la contul bancar al împrumutatului, , în numerar, în oficiul companiei, în ziua în care acesta va prezenta documente care confirmă înregistrarea ipotecii,contractului de gaj:
  • cerere de înregistrare și bonul de plată la ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru ; contract de ipotecă,gaj, autentificat notarial și înregistrat la ÎS «Cadastru» ori      ÎS CRIS «Registru ;
  • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru» ori ÎS CRIS «Registru.
 4. Modul de achitare a creditului: în tranşe lunare egale.
 5. Comision unic pentru examinarea documentelor: 2% din suma creditului (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către împrumutat înaintea eliberării împrumutului.
 6. Rata dobânzii: 10% (DAE 14%) annual.
 7. Cerințe obligatorii pentru împrumutat:

            PERSOANELE JURIDICE - înregistrate la Camera Înregistrării de Stat R.Moldova:

 • Bilanțul contabil (raportul financiar pentru ultima perioadă a anului privind activitatea companiei(anexa N2,N4):
 • Rulajul general pe conturile contabile ale întreprinderii.(raport 5C)
 • Contracte de locațiune/de prestare a serviciilor/cu furnizorii/cumpărătorii.

PERSOANELE JURIDICE - сerere pentru acordarea împrumutului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal:

 • consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal;
 • originalul certificatului de înregistrare;
 • exstrasul din Registru de Stat al persoanelor juridice,
 • process-verbal a fondatorilor
 • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru»;
 • document care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil,mobil,
 • extras de la Serviciul Fiscal de Stat;
 • evaluarea bunului imobil;
 • acordul coproprietarilor pentru ipotecarea bunului imobil (sau contract de fidejusiune),ori contract de gaj pentru autoturisme.

În scopul evaluării posibilității acordării creditului, compania de microfinanțare poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de credit va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ. 

Leasing Financiar. (Lease-back),

1. Obiectul de leasing poate fi:

 • Bunuri mobile (autoturisme rulate pînă la 10 ani);
 • Bunuri imobile;
 • Utilaje și tehnica agricolă ș.a. 

2. Modul de procurare a unui bun prin leasing:

 • Alegerea independentă a bunului și a furnizorului;
 • Aportul personal 25-30% din valoare bunului
 • Asigurarea bunului
 • Termenul contractului de leasing 12 - 60 luni
 • Rata dobânzii: 10% annual (DAE 14%).
 • Plata pentru bunul procurat: prin transfer la contul bancar al vînzătorului , în numerar în oficiul companiei, în ziua semnării contractului de vînzare – cumpărare.

3. Modul de achitare a plăților de leasing: în tranşe lunare egale.

4. Comision unic pentru examinarea documentelor: 2% din prețul bunului (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către Locatar la semnarea contractului de leasing.

5. Cerințe obligatorii pentru Locatar:

PERSOANA FIZICĂ – să fie cetățean al Republicii Moldova având:

6. Documente necesare pentru Locatar:

PERSOANELE  FIZICE - сerere pentru procurarea bunului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal:

 • consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal;
 • originalul buletinului de identitate (prezentarea fișei de însoțire este obligatorie pentru buletinele de identitate de tip vechi- seria A);
 • documentul care confirmă venitul lunar stabil sau adeverința de salariu conform modelului;
 • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru»;
 • document care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil,mobil,
 • extras de la Serviciul Fiscal de Stat;
 • evaluarea bunului imobil; 
 • venit lunar stabil mai mare decât suma tranșei lunare;
 • surse de venit: salariu, pensie, chirie etc. (să prezinte documente confirmative);
 • vârstă: 19-62 ani;
 • vechime în muncă la actualul angajator: mai mare de 18 luni. 

7.   Documente suplimentare care facilitează decizia comitetului:

 1. scrisoare de recomandare;
 2. copia carnetului de muncă;
 3. extras din cont (cont salarial, de depozit), ș.a.

În scopul evaluării posibilității acordării unui contract de leasing, compania poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de leasing va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ.

Condițiile de leasing pot fi supuse unor schimbări. Linia produselor de leasing este revizuită regulat de către specialiștii noștri. 

 

Leasing Financiar. (Lease-back),

1. Obiectul de leasing poate fi:

 • Bunuri mobile (autoturisme rulate pînă la 10 ani);
 • Bunuri imobile;
 • Utilaje și tehnica agricolă ș.a.

2. Modul de procurare a unui bun prin leasing:

 • Alegerea independentă a bunului și a furnizorului;
 • Aportul personal 25-30% din valoare bunului
 • Asigurarea bunului
 • Termenul contractului de leasing 12 - 60 luni
 • Rata dobânzii: 10% (DAE 14%) annual.
 • Plata pentru bunul procurat: prin transfer la contul bancar al vînzătorului , în numerar în oficiul companiei, în ziua semnării contractului de vînzare – cumpărare.

3. Modul de achitare a plăților de leasing: în tranşe lunare egale.

4. Comision unic pentru examinarea documentelor: 2% din prețul bunului (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către Locatar la semnarea contractului de leasing.

5. Cerințe obligatorii pentru Locatar:

            PERSOANELE JURIDICE - înregistrate la Camera Înregistrării de Stat R.Moldova:

 • Bilanțul contabil (raportul financiar pentru ultima perioadă a anului privind activitatea companiei(anexa N2,N4):
 • Rulajul general pe conturile contabile ale întreprinderii.(raport 5C)
 • Contracte de locațiune/de prestare a serviciilor/cu furnizorii/cumpărătorii.

6. Documente necesare pentru Locatar:

               PERSOANELE JURIDICE - сerere pentru procurarea bunului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal:

 • consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal;
 • originalul certificatului de înregistrare;
 • exstrasul din Registru de Stat al persoanelor juridice,
 • process-verbal a fondatorilor
 • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru»;
 • document care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil,mobil,
 • extras de la Serviciul Fiscal de Stat;
 • evaluarea bunului imobil; 

În scopul evaluării posibilității acordării unui contract de leasing, compania poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de leasing va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ.

Condițiile de leasing pot fi supuse unor schimbări. Linia produselor de leasing este revizuită regulat de către specialiștii noștri.